Förslag att Värmland och Västra Götalandsregionen bildar storregion | Region Värmland

Förslag att Värmland och Västra Götalandsregionen bildar storregion

I dag lämnade Indelningskommittén ett delbetänkande till regeringen med förslag på nya län och landsting i Sverige. Enligt förslaget ska Värmland och Västra Götalandsregionen bilda en ny storregion 1 januari 2019.

För ett år sedan tillsatte regeringen en utredning, Indelningskommittén, med uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning. Målet är att Sverige ska delas in i betydligt färre län och landsting än nu. För de delar av förändringarna som skulle kunna genomföras till år 2019 lämnades på torsdagen ett delbetänkande till civilminister Ardalan Shekarabi. I det föreslås tre nya indelningar:
Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län läggs samman till Norrlands län.
Uppsala, Södermanlands, Örebro, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län läggs samman till Svealands län.
Västra Götalands och Värmlands län läggs samman till Västra Götalands län. Halland, som i ett tidigare förslag skulle ingå i denna region, lämnas tills vidare utanför.
Regeringen kan, efter en remissbehandling som ska vara bred och omfattande, lägga ett förslag till riksdagen som i sin tur fattar beslut om den framtida länsindelningen. Regeringen kan sedan utifrån det beslutet fatta beslut om att låta landstingen spegla den nya länsindelningen. Dessa kommer i så fall träda 1 januari 2019.
Indelningskommittén kommer att fortsätta sitt arbete med återstoden av utredningen och 31 augusti nästa år lämna sitt slutbetänkande.

Länk till Indelningskommitténs delbetänkande (öppnas i nytt fönster) (PDF, öppnas i nytt fönster)