Succé för snabbtåget till Oslo | Region Värmland

Succé för snabbtåget till Oslo

Resandet med tåg mellan Karlstad och Oslo har ökat med 76 procent sedan augusti förra året. Då började SJ trafikera sträckan Stockholm-Oslo med snabbtåget X 2000. 

Mellan 10 augusti 2015 och 31 maj 2016 har antalet resor ökat med imponerande 76 procent. Snabbtåget X 2000, med tre dagliga avgångar, har kortat resvägen mellan städerna från ca 3,5 timmar till 2,5 timmar.  Resandet på sträckan Stockholm-Oslo har ökat med 39 procent under samma period.

– Det är otroligt roligt att se vilken succé snabbtåget har blivit på sträckan Karlstad-Oslo. Nu ser vi fram emot att öka antalet avgångar, från tre dagliga till fem till nästa år, säger Petter Essén, affärschef på SJ för linjen Stockholm-Oslo.

För Värmlandsregionen har de snabbare och utökade tågresorna till Oslo fått positiva effekter. Resandet på vardagar mellan Oslo och Karlstad har fördubblats, vilket har sin förklaring i att affärs- och arbetsresorna mellan städerna ökat.

–  I Värmland jobbar vi kontinuerligt med att lyfta vikten av Norge som Sveriges viktigaste grannland. Idag arbetspendlar fler från Sverige till Norge än från Sverige till Danmark. Kortare restider mellan Oslo och Stockholm är därför en oerhört viktig fråga och SJ:s statistik över det ökande resandet bekräftar behovet av en snabb och robust järnvägsförbindelse mellan de båda huvudstäderna. Genom framtida investeringar på banan hoppas vi få ner restiderna till under tre timmar, vilket kommer att öka tågets attraktionskraft ytterligare, säger Tomas Riste, regionråd, Region Värmland.

Bakom den stora resandeökningen står en rad faktorer som gjort att allt fler resenärer väljer tåget istället för bilen eller flyget.

– Vi ser att många resenärer uppskattar den förkortade restiden mellan städerna. Framgången ligger i att resan är obruten och att du som resenär kan nyttja tiden ombord bättre genom att till exempel vila, äta gott eller arbeta, berättar Petter Essén.

Inför kommande år planerar SJ att utöka tågresorna ytterligare, med fem dagliga snabbtåg mellan Stockholm och Oslo.

– Vi fortsätter att ta upp fajten genom att erbjuda kortare restid och fler dagliga avgångar med våra snabba X 2000-tåg. Den viktiga affärsförbindelsen mellan Sverige och Norge ska självklart ha ett miljöriktigt alternativ som står sig konkurrenskraftigt mot flyget, säger Petter Essén.  

Kontakt: 

Tomas Riste, regionråd Värmland, tel 054-701 10 11

SJs pressavdelning, tel 010-751 51 84 eller press@sj.se