Ansök senast 28 september för att bli Nationell Expert Under Professionell Utbildning | Region Värmland

Ansök senast 28 september för att bli Nationell Expert Under Professionell Utbildning

[NYHET] Genom att ansöka till utbytesprogrammet Nationell Expert Under Professionell Utbildning (NEPT), får du som tjänsteman möjligheten att under tre till fem månader arbeta med din myndighets frågor i ett EU-perspektiv.

NEPT-programmet ger tjänstemän från nationella, regionala och lokala förvaltningar i EU:s medlemsländer möjligheten att tjänstgöra vid EU-kommissionen under tre till fem månader. 

Genom tjänstgöringen, som är en utbildningspraktik, får du erfarenheter av EU-kommissionens arbetsmetoder, politisk erfarenhet, praktiska kunskaper om det dagliga arbetet vid kommissionens avdelningar, samt möjligheten att bygga ett stort nätverk med nya kontakter.

Tjänstgöringen börjar antingen 1 eller 16 mars (sista ansökningsdag på hösten) alternativt 1 eller 16 oktober (sista ansökningsdag på våren) varje år. Är du intresserad av att tjänstgöra vid kommissionen under våren 2017 är sista datum att skicka in din ansökan 28 september 2016.

Mer information om NEPT-programmet finns hos Universitets- och högskolerådets hemsida. För specifika frågor om programmet, vänligen kontakta Petra Göransson, Universitets- och högskolerådet (petra.goransson@uhr.se).