Förslag om FBK-samarbete återremitterat | Region Värmland

Förslag om FBK-samarbete återremitterat

[NYHET] Region Värmlands styrelse valde på torsdagen att återremittera ett ärende om ett samarbetsprojekt med Färjestad BK.

Vid regionstyrelsens sammanträde 25 augusti behandlades ett ärende om samarbetsprojektet ”Schystare kommunikation” mellan Region Värmland och Färjestad BK. Det föreslagna projektet har som mål att öka medvetenheten om inkluderande kommunikation genom föreläsningar och workshops samt sprida budskapet i Schyst via Färjestad BK:s många kanaler.

Regionstyrelsen diskuterade ärendet och konstaterade att det är ett viktigt projekt, men den ville att förslaget utvecklas vad gäller formen. Därför återremitterades ärendet.