Stöd till upphandling av flyglinje | Region Värmland

Stöd till upphandling av flyglinje

[NYHET] Vid regionstyrelsens sammanträde 25 augusti fick ledamöterna information om att Karlstad Airport avser att genomföra en upphandling av en flyglinje till en internationell hubb i Europa.

Regiondirektören Lars Christensen berättade att eftersom en sådan linje är viktig för Värmlands utveckling har Region Värmland undersökt vilka alternativ som skulle kunna vara möjliga för att få till stånd en långsiktigt hållbar lösning där avtal och kostnader är tydliga.

– Vår slutsats efter att ha konsulterat expertis är att en upphandling är den metod som svarar bäst mot dessa krav. Vi har också kommit fram till att Karlstad Airport är den part som är bäst lämpad att vara den upphandlande enheten, säger Lars Christensen.

Han förklarar att det offentliga måste bidra för att få till stånd en flyglinje till en internationell hubb. Genom att genomföra en upphandling går det att få det bästa priset på marknaden.

Region Värmland kommer att ta fram ett förslag till en avsiktsförklaring om att dels medfinansiera en sådan linje, dels bidra med upphandlingskompetens under upphandlingen. Regionstyrelsen kommer vid nästa sammanträde, den 22 september, ta ställning till förslaget.