Konsthantverkare och eritreansk matkultur i Mariebergsskogen | Region Värmland

Konsthantverkare och eritreansk matkultur i Mariebergsskogen

[NYHET] Under helgen 24-25 september arrangerades Smaka på Värmland, en värmländsk matfestival i Mariebergsskogen och lockade tusentals besökare.

Region Värmland var involverad i mässan genom vår hemslöjdskonsulent Carina Olsson som koordinerade konsthantverksmontern bestående av 17 utställare.

Men vad gör egentligen konsthantverkare på en matmässa, Carina Olsson?
– Mat, slöjd och konsthantverk hänger ofta ihop. Småskaligt hantverk har kontroll över hela processen från idé till färdig produkt. De tillverkas med enkla redskap, energisnåla tekniker och ofta av lokala och återvinningsbara material, säger Carina Olsson.

I år utökades montern med ett inslag från Eritrea. Det var mathantverkaren Eden Menigisteab som visade produkter från sitt företag Afroswede bageri och konditori.
– Ett av syftena var att visa på hur den mångkulturella matutvecklingen vidgar våra vyer om värmländsk matkultur och småskaligt mathantverk. Vem kunde till exempel tro att skrädmjöl är vardagsmat i Eritrea? säger Carina Olsson.

Region Värmland vill öka intresset, kunskapen och utövandet av slöjd, mat- och konsthantverk i hela regionen och arbetar därför för att de kreativa näringarna ska bidra till att öka tillväxten, främja en hållbar utveckling, odla livslust och lägga grunden för en hälsosam framtid.