Gratis online-kurs om EU: s budget och medel för regioner och städer | Region Värmland

Gratis online-kurs om EU: s budget och medel för regioner och städer

[NYHET] Är du intresserad av att lära dig mer om hur EU:s budget fungerar? Nu har anmälningarna öppnat till Regionkommitténs online kurs om EU:s budget och finansiella medel för regioner och städer.

2015 startade Regionkommittén en gratis online kurs (MOOC-massive open online course) om EU:s -regioner, -institutioner och beslutsfattande. Med utgångspunkt i den positiva feedbacken från deltagarna från förra året kommer nu en uppföljning i form av en andra kurs. Årets kurs, kommer att ge deltagarna ytterligare insikt i EU: s budget och medel för regioner och städer.

Kursen finns tillgänglig via en läroplattform online och består av bland annat filmer, faktablad och livestreamade debatter. Kursdeltagarna kommer dessutom kunna integrera och bidra till diskussionerna via sociala medier och temagrupper.

Under de första sex veckorna av kursen (31 oktober – 9 december), kommer kursen att fokusera på ett tema per vecka och deltagarna kommer att ha möjlighet att utvärdera sina framsteg genom att varje vecka delta i ett quiz. Studietiden är cirka två timmar per vecka och kursmaterialet kommer att finnas kvar på nätet i ett helt år.

Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskaper om EU: s budget och medel för regioner och städer, genom att de får lära sig om det mer i detalj. Målet är att ge insikt i hur EU: s budget ser ut och hur den används, samt ge en praktisk översikt över EU: s finansieringsmöjligheter för regional och lokal nivå.

Kursen är öppen för alla som är intresserade av EU och de regionala och lokala frågorna.