Kreativitet gynnar inlärning | Region Värmland

Kreativitet gynnar inlärning

Kan en kreativ undervisning förbättra barn och ungas lärande? Det menar Anne Bamford, professor i pedagogik. Bamford har ägnat de senaste åren åt att spåra effekterna av kreativ, kulturellt och konstnärligt baserad undervisning. 

 Ämnet passade väl in i programmet för en temadag om kreativitet och lärande i förskola och skola, där pedagogikprofessorn Anne Bamford var en av föreläsarna. 

– Alla verkar nöjda och intresserade, vilket är roligt att se. Anne Bamford var bäst under dagen, hon är en jätteinspirerande föreläsare, säger Annelie Bodén, programledare för Grundlärarprogrammet vid Karlstads universitet.

Vill lyfta estetiska ämnen

Konferensen lockade många besökare från olika delar av skolvärlden. Även studenter från universitet fick en möjlighet att delta. Initiativet var ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmlands verksamhet Kultur i skolan. Syftet med programmet var att lyfta de estetiska ämnena i bland annat Grundlärarprogrammet, men också att väcka frågan till liv i ett större sammanhang. Någonting som man har lyckats väl med, menar Annelie. Hon får medhåll från Urban Norlander, kulturutvecklare på Region Värmland och en av initiativtagarna till arrangemanget. Utöver det gedigna föreläsningsschemat fick deltagarna också vara med i olika workshops på samma tema.

”En naturlig del av lärarutbildningen”

– Vi har haft många besökare och sorlet, pratet människor emellan vittnar om att dagens innehåll har gett tankar. Det är viktigt, inte minst för att kultur behöver bli en naturlig del av undervisningen, och därmed också en naturlig del av lärarutbildningen. Tillsammans kan vi ge studenterna verktyg för att jobba med de estetiska ämnen i skolan och därmed även säkra kvaliteten på undervisningen för barn och unga, säger Urban.