Stängda slussar skulle slå hårt mot Värmland | Region Värmland

Stängda slussar skulle slå hårt mot Värmland

[NYHET] En utebliven investering i nya slussar i Göta älv skulle drabba Vänerregionen hårt och då särskilt området vid norra Vänern. Inom en sjuårsperiod skulle den insparade kostnaden för nya slussar ha ätits upp av minskad bruttoregionprodukt och ökade kostnader. Det visar en färsk rapport från konsultbolaget WSP.

Det är i år 100 år sedan slussarna i Trollhättan öppnade och de bedöms har tjänat ut omkring år 2030. Att ersätta slussarna beräknas kosta runt tre miljarder kronor och arbetet skulle ta närmare tio år att genomföra.

Trafikverket har genomfört en så kallad stråkstudie av Göta älv och Vänerstråket som bland annat visar vilka effekter på trafikflödena olika beslut får. Som ett komplement till den studien har Region Värmland och Västra Götalandsregionen låtit WSP ta fram en analys av de regionalekonomiska konsekvenser som en stängning av slussarna i Göta älv skulle leda till.

Analysen visar att konsekvenserna är stora för Vänerregionen – särskilt de norra delarna av Vänern. Enligt beräkningarna kommer omkring 1 400 arbetstillfällen försvinna i FA-region Karlstad (se faktaruta) under de första sju åren. För att sätta det i perspektiv motsvarar det 1,4 procent av den totala sysselsättningen för år 2014.

Analysen visar också att bruttoregionprodukten (BRP) i detta område skulle påverkas negativt. Enligt beräkningarna skulle en nedläggning av Vänersjöfarten över en sjuårsperiod minska BRP med drygt 3,5 miljarder kronor. Det motsvarar nära fem procent av FA-region Karlstads samlade BRP för år 2012.

Till detta kommer kostnader för slitage på annan infrastruktur.

Sammantaget räknar WSP med att kostnaderna för samhället under en sjuårsperiod blir omkring fyra miljarder kronor.

Ladda ner

Rapporten i helhet 

Kortversion av rapporten

Fakta | FA-region Karlstad

FA står för funktionella analysregioner och det är Tillväxtverket som ansvarar för indelningen. En FA-region är en grupp av kommuner som på sikt kan antas vara självförsörjande vad gäller arbetstillfällen och arbetskraft. FA-region Karlstad omfattar kommunerna Åmål, Kil, Storfors, Hammarö, Munkfors, Forshaga, Grums, Sunne, Karlstad, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors, Arvika och Säffle.