Asylsökande på praktik i skolor | Region Värmland

Asylsökande på praktik i skolor

[NYHET] Region Värmlands folkhögskolor har under hösten tagit emot asylsökande som praktikanter. Totalt är sju personer just nu ute på skolorna och gör praktik i den dagliga verksamheten.

Syftet med praktiken är först och främst att de asylsökande ska få en inblick i en svensk arbetsplats, men även att aktiveras i väntan på besked om uppehållstillstånd.

Projektet med asylsökandepraktikanter har hittills gått mycket bra, och flera av skolorna ser möjligheter att förlänga praktikperioderna under våren. Ingesunds folkhögskola i Arvika har sedan september en praktikant från Afghanistan som bland annat deltar i arbetet i olika kurser för deltagare med svenska som andraspråk. På Klarälvdalens folkhögskola i Sunne praktiserar två kvinnor från Syrien och en man från Libanon. På Kristinehamns folkhögskola praktiserar en man från Etiopien och en kvinna från Azerbajdzjan. På Molkoms folkhögskola gör Ahmed Ismail från Eritrea praktik.

Ahmed Ismail 34, kom till Sverige i september 2015. När han började sin praktik på Molkoms folkhögskola var han asylsökande men har under hösten fått uppehållstillstånd. Ahmed bor kvar på Migrationsverkets förläggning och räknas därför ihop med asylsökande. Han är utbildad elingenjör och har jobbat sex år som engelsklärare i Sudan. Ahmeds praktik på Molkoms folkhögskola är som engelsklärare och han hjälper till i grupper med allt från nybörjare till sista gymnasiekursen i engelska.

– Det är mycket viktigt att ha något att göra under tiden man väntar på beslutet från Migrationsverket, säger Ahmed Ismail.

Praktiken på Molkoms folkhögskola har varit lärorik för Ahmed och från skolan är man mycket nöjd med tillskottet. Praktikperioden är nu förlängd till mitten av december.

– Jag vill förstå vad som krävs för att jobba här och jag gör mitt bästa för att lära mig så mycket som möjligt. Jag uppskattar den här chansen väldigt mycket, säger Ahmed Ismail.