EU-kommissionen utvärderar sammanhållningspolitiken, resultatet av EU:s satsningar 2007-2013 | Region Värmland

EU-kommissionen utvärderar sammanhållningspolitiken, resultatet av EU:s satsningar 2007-2013

[Nyhet] EU-kommissionen presenterade nyligen resultatet av en oberoende utvärdering av EU:s investeringar inom ramen för sammanhållningspolitiken 2007–2013, med en rapport för varje medlemsland. En viktig slutsats är att sammanhållningspolitiken lett till skapandet av en miljon nya jobb i Europa. I Sverige har den frambringat 50 000 nya jobb och bland annat hjälpt starta 21 000 nya företag och gett 59 000 svenskar tillgång till bredband.

Sammanhållningspolitiken, som även kallas regionalpolitiken, står för ungefär en tredjedel av EU:s totala budget. Dess syfte är att omfördela resurser för att minska de sociala och ekonomiska skillnaderna mellan regionerna i EU. Dessutom ska sammanhållningspolitiken öka unionens globala konkurrenskraft. De tre strukturfonder som finansierar EU:s sammanhållningspolitik är socialfonden (ESF), regionalfonden (ERUF) och sammanhållningsfonden, den sistnämnda fokuserar enbart på EU:s fattigaste regioner och omfattar därmed inte Sverige.

Corina Creţu, EU-kommissionär med ansvarar för regionalpolitiken, anser att sammanhållningspolitiken är nödvändig och den kommer att vara lika viktig även efter 2020. Creţu menar att resultaten från utvärderingen talar för sig själv, sammanhållningspolitiken har bidragit till ekonomin i alla EU-länder och hjälpt dem genom ekonomiskt svåra tider. Investeringarna har gått till närmare 400 000 uppstartsföretag och andra små och medelstora företag, och visat sig vara en hörnsten i EU:s tillväxt- och jobbagenda.

I utvärderingen skriver man att EU:s investeringar, via sammanhållningspolitikens fonder, skapat en miljon nya jobb i Europa, vilket motsvarar en tredjedel av det totala nettojobbsskapandet i hela EU under den nämnda perioden. Varje investerad euro från sammanhållningspolitiken ger 2,74 euro mer i BNP, vilket innebär en avkastning på en miljard euro i ytterligare BNP fram till 2023. Detta utgör de viktigaste slutsatserna från kommissionens granskning av sammanhållningspolitiken.

I rapporten om Sverige, kan man läsa att under perioden 2007-2013 tilldelades Sverige 934,5 miljoner kronor från ERUF. Den största delen av dessa gick till finansiering av innovation och stöd till näringsliv. Resterande gick mestadels till investeringar i informations- och kommunikationsteknologi, samt till transport- och energiområdena. Landrapporten visar att EU-satsningarna ledde till 50 000 nya jobb i Sverige, varav 500 skapades inom forskningssektorn.

Du kan läsa mer om EU-kommissionens utvärdering här.

Rapporten om Sverige kan du hitta här.