Värmland i framtiden | Region Värmland

Värmland i framtiden

Framtiden stod i fokus när Region Värmland den 19 oktober arrangerade en konferens för alla som på något sätt jobbar med regional utveckling i Värmland. Kommer vi att nå de 33 målen till 2020 och vilka utmaningar möter oss?

Det genomgående temat för dagen var de utmaningar Värmland står inför och som varit stadiga de senaste åren, en åldrande befolkning, ökad försörjningsbörda, ett ökat skattetryck och stora kompetensbehov. Det genomsyrade såväl målredovisning som framtidsspaningar.

Avstamp tog man i Värmlandsstrategin, den framtidsplan och riktning för Värmland som antogs av regionfullmäktige för tre år sedan. Fyra prioriterade områden pekades ut, åtta styrkor att utveckla och profilera och 33 mål för att mäta om vi går åt rätt håll. 

Regiondirektör Lars Christensen inledde dagen genom att belysa den dubbelhet Värmland har i några av strategins utpekade styrkor. Hur Värmland är bland de bättre i Sverige på att prata om och kommunicera vikten av jämlikhet och jämlik kommunikation, och hur viktigt det är att för oss att vara en välkomnande och öppen region, men att vi trots det är bland de sämre när vi tittar på konkreta siffror.  
– Men det finns en fördel med att ligga i botten, nu kan det bara gå uppåt! Sammanfattade Lars Christensen. 

Ett välkomnande och öppet Värmland är som flera av Värmlands utpekade styrkor också just en utmaning. Skogen, berättartraditionen, Karlstad med flera avhandlades. 

Vi behöver ligga steget före 

Det finns en hel del att jobba med om Värmland ska nå målen i Värmlandsstrategin till år 2020. Några  ljuspunkter presenterades ändå.   
– Befolkningsutvecklingen ser stark ut och där nås målet sannolikt redan 2017, sa Bo-Josef Eriksson, biträdande enhetschef.  

Under dagen tydliggjordes hur skogen, berättartraditionen, närheten till Norge och digitaliseringen har stor potential att påverka Värmlands fortsatta utveckling, om vi kan kraftsamla runt dem.  

Just  vad Värmlands världsledande skogsindustri och spetsforskning kan göra för Sveriges omställning till bioekonomin och hur Norges omställning från oljeland kan gynna Värmland stod i fokus. Tina Nordlander, avdelningsledare för Innovasjon Norges Nordenkontor, talade om den enorma omställning Norge nu genomgår och pekade ut gemensamma nämnare för Sveriges och Norges utveckling. Hon lyfte också vikten av att samarbeta inom respektive områden.  

En strategi för hela Värmland 

På plats under dagen fanns cirka 200 deltagare, representanter från Region Värmlands medlemmar kommunerna och Landstinget men också flertalet näringslivsaktörer och organisationer.  
Hela konferensen avslutades med att moderatorn för dagen, den Hagforsbördige poeten Ismael Ataria, livediktade som sammanfattning. 
 
Mer om Värmlands regionala utvecklingsstrategi, Värmlandsstrategin 2014–2020, och vilka åtgärder och mål som finns hittar du under Tillväxt och utveckling. Där kan du också läsa den nulägesanalys som gjordes 2014 och som nu följs upp under 2017.