Cirkulär ekonomi i regioner | Region Värmland

Cirkulär ekonomi i regioner

[NYHET] Baserat på exempel från regioner och städer runt om i Europa har ESPON tillsammans med Interact, Interreg Europa och URBACT tagit fram en rapport som sammanställer olika tillvägagångssätt för att skapa cirkulära ekonomier.

En cirkulär ekonomi syftar till att återuppbygga kapitalet, oavsett om det är ekonomiskt, tillverkade, mänskligt, socialt eller fysiskt. Det säkerställer förbättrade flöden av varor och tjänster. I en cirkulär ekonomi designas produkter för att kunna återanvändas med hög kvalitet i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp där produktion och transporter använder förnyelsebara bränslen.

I tider av minskande resurser och ökat miljöansvar är en övergång till cirkulär ekonomi både en nödvändighet och en möjlighet för regioner och städer. Cirkulär ekonomi har visat sig vara en möjlighet för många lokala och regionala myndigheter att skapa långvariga ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar.

Den nyligen utgivna rapporten visar bland annat på att regioner och städers territoriella dimension och placering är en viktig faktor i övergångsprocessen till en cirkulär ekonomi. Exempelvis har medelhavsområdet annan potential än vad en nordlig region har och regioner och städer med anslutningar till starkare regioner och infrastruktur erbjuder större potential. Rapporten tar också upp ett antal tillvägagångssätt för regioner och städer att skapa cirkulära ekonomier, exempelvis genom att fastställa tydliga ramvillkor, ge stöd till lokala och regionala aktörer och med hjälp av smart offentlig upphandling.