Bortom BNP: Nytt regionalt "Social Progress Index" | Region Värmland

Bortom BNP: Nytt regionalt ”Social Progress Index”

[NYHET] Regional Social Progress Index är EU:s nya instrument för att mäta sociala framsteg för vart och ett av de 272 regionerna i de 28 medlemsländerna i EU baserat på 50 olika indikatorer. Indexet rankar de svenska och skandinaviska regionerna högst inom hela EU.

Sociala framsteg definieras enligt indexet som förmågan hos ett samhälle att tillgodose de grundläggande mänskliga behoven hos sina medborgare, fastställa de byggstenar som gör det möjligt för medborgare och samhällen att förbättra och bibehålla kvaliteten på sina liv, och skapa förutsättningar för alla individer att nå sin fulla potential.

EU: s ”Regional Social Progress Index” syftar till att mäta sociala framsteg för varje region, som ett komplement till traditionella mått på ekonomiska framsteg. Eftersom det är tänkt som ett komplement till åtgärder baserade på BNP, inkomst eller anställning, utelämnas avsiktligt sådana indikatorer. Indexet följer den övergripande ramen för det liknande globala indexet och bygger på femtio indikatorer som kan vara bland annat tillgång till Internet i hemmet, tillit till det politiska systemet och miljökvalitet.  

Regional Social Progress Index har hjälpt till att bevisa att man inte kan mäta framgång enbart på ekonomisk tillväxt, man måste alltså kolla på fler faktorer för att kunna förstå och mäta tillväxten i en region. Värmland är ett gott exempel på detta, då vi rankas på en 100:e plats på BNP skalan men på en 24:e plats i Regional Social Progress Index av de 272 regionerna i EU.

 

Du kan läsa mer om Regional Social Progress Index här.

Datan om Värmland hittar du här.