Ny fond för infrastruktur inom bredband | Region Värmland

Ny fond för infrastruktur inom bredband

[NYHET] EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken (EIB) planerar att införa en fond med minst 500 miljoner euro för infrastrukturprojekt inom bredband. Fonden skall göra det lättare att skapa bredbandsnät i glesbygdsområden. Fonden förväntas öppna för ansökningar under mitten av 2017.

The Connecting Europe Broadband Fund ska bli en investeringsplattform bestående av både privata och offentliga bidrag. Den blir en del av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI). Inrättandet av fonden ligger i linje med EU-kommissionens strategi för ett europeiskt gigabit-samhälle, som syftar till att alla medborgare i EU ska ha tillgång till bästa möjliga internetuppkoppling. Målet är att alla europeiska hushåll ska ha tillgång till 30 Mb/sek vid år 2020 och på så sätt kunna ta del av den digitala inre marknaden.

Fondens främsta syfte är att finansiera småskaliga högriskprojekt i Europa som för tillfället har svårt att finna finansieringsmöjligheter. Fonden skall bidra med investeringar mellan 1 – 30 miljoner euro per projekt, med en total projektkostnad på max 150 miljoner euro. Man har som mål att investera i 7 – 12 bredbandsprojekt per år under tidsperioden 2017 – 2021.

Av de 500 miljoner euro som förväntas samlas in ska 100 miljoner euro erhållas från EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa (CEF). Tre banker inom The National Promotional Banks and Institutions (NPBI) har redan föreslagits som ankarinvesterare för fonden; KfW Bankengruppe från Tyskland, Cassa Depositi e Prestiti från Italien och Caisse des Dépôts et Consignations från Frankrike.

Du kan läsa mer om The Connecting Europe Broadband Fund här.