Kick-off möte inför European Week of Regions and Cities 2017 | Region Värmland

Kick-off möte inför European Week of Regions and Cities 2017

[NYHET] Den 19 januari organiserade kommissionen och Regionkommittén ett kick-off möte inför årets upplaga av European Week of Regions and Cities, som i år organiseras 9–12 oktober.

I år firar European Week of regions and Cities (EWRC, tidigare Open Days) 15-års jubileum och det vill organisatörerna fira med en lite annorlunda vecka. Organisatörernas förhoppningar är att årets upplaga av EWRC ska bli mer politisk, för att bemöta de utmaningar som EU står inför med Brexit, ökad populism och brist på solidaritet inom unionen. Både kommissionen och Regionkommittén betonade att huvudmålet för årets upplaga av EWRC är att tydligt visa att sammanhållningspolitiken är en del av lösningen på de utmaningar som EU står inför.

Temat för EWRC 2017 är ”Regioner och städer som arbetar för en bättre framtid”, och dess tre inriktningar är:

  • bygga motståndskraftiga regioner och städer
  • regioner och städer som aktörer för förändring
  • dela kunskap för att leverera resultat.

Den första inriktningen, bygga motståndskraftiga regioner och städer, kommer att fokusera på hur regioner och städer tacklar globaliseringens politiska, ekonomiska och sociala effekter. 

Regioner och städer som aktörer för förändring kommer att fokusera på hur EU:s regionalpolitik kan utformas efter 2020, illustrera regioner och städers bidrag till det europeiska samarbetet, samt hur EU: s program och fonder kan göras mer effektiva.

Den sista inriktningen, dela kunskap för att leverera resultat, kommer precis som namnet avslöjar, fokusera på att utbyta goda exempel och expertis runt genomförandet av politiska initiativ och projekt inom den nuvarande budgetperioden 2014–2020.  

Mer information om höstens European Week of regions and Cities finns här.