SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017 | Region Värmland

SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017

[NYHET] I samband med SKL:s Internationella Dag som organiserades den 18 januari, publicerade SKL en översikt över de EU-frågor som kommer att prioriteras under 2017.

Temat för SKL:s Internationella Dag var FN:s nya utvecklingsagenda, ”Agenda 2030”, och FN:s 17 nya utvecklingsmål för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Under dagen presenterades Sveriges genomförande av Agenda 2030 och lokala exempel på arbetet från bl.a. Växjö, Helsingborg och Gotland.

Under dagen presenterade även SKL sina prioriterade EU-frågor för 2017. SKL har beslutat att fokusera på 8 frågor, och för varje fråga finns ett antal aktiviteter som ska genomföras under året. De åtta prioriterade frågorna är: 

  1. Ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU
  2. Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer
  3. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter
  4. En kraftfull och utvecklad sammanhållningspolitik efter 2020
  5. Det kommunala och regionala perspektivet ska respekteras vid beslut på EU-nivå om energieffektivisering och förnybar energi
  6. Ett dricksvattendirektiv som underlättar lokala tillsynsmyndigheters arbete med prioriterade ämnen
  7. Implementeringen av paketet för cirkulär ekonomi ska ge tydlig miljönytta
  8. Statligt stöd och regionala flygplatser

 

Mer information om SKL:s internationella dag finns här. Mer information om SKL:s prioriterade EU-frågor för 2017 finns här.