Future of Europe: Fem scenarier för det framtida EU-samarbetet | Region Värmland

Future of Europe: Fem scenarier för det framtida EU-samarbetet

[NYHET] Den 1 mars presenterade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker fem olika scenarier för EU:s framtid genom vitboken ”Future of Europe”. 

Det är 60 år sedan Romfördraget undertecknades av medlemsstaterna i EU, ett fördrag som lade grunden för det samarbete vi har inom Europa idag. Storbritanniens utträde ur EU innebär att unionen kommer att förändras. Kommissionen presenterar nu sitt bidrag till debatten om vilken väg unionen ska ta och målar upp fem olika scenarier för Europas framtid till år 2025. 

Enligt EU-fördraget ansvarar medlemsländernas stats- och regeringschefer för att peka ut riktlinjer för hur unionen ska utvecklas, och den 25 mars möts de i Rom för att diskutera scenarierna som kommissionen presenterat. Vid ett kommande EU-toppmöte i slutet av året ska stats-och regeringscheferna sedan enas om vilken riktning unionen ska ta. 

Kommissionen vill även att de kommissionsordförandekandidater som ställer upp i EU-valet 2019 ska inspireras av diskussionen som dessa fem scenarier medför. De fem scenarier som presenteras är följande: 

 

Scenario 1: Fortsätta som vanligt 

EU-samarbetet fortsätter utifrån den reformagenda som kommissionen presenterade år 2014. 

Scenario 2: Endast inre marknad 

De frågor som idag ligger på EU-nivå utöver den inre marknaden lämnas och allt samarbete kretsar kring handel på den gemensamma inre marknaden samt de fyra friheterna: fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital. 

Scenario 3: Djupare samarbeten för de som vill 

Mindre grupper av medlemsländer kan fördjupa sitt samarbete inom områden som försvar, sociala frågor eller inre säkerhet. 

Scenario 4: Mindre, men effektivare 

EU fokuserar på ett litet antal områden och agerar inte i frågor där samarbeten inte anses ha ett mervärde. 

Scenario 5: Mycket mer tillsammans 

Medlemsländerna fördjupar samarbetet inom alla områden. 

 

Här (öppnas i nytt fönster) finner du Junckers tal om “Future of Europe”. 

Hela vitboken återfinns här.

Kommissionens pressmeddelande om ”Future of Europe” finns här (öppnas i nytt fönster).