Långsamt fler kvinnor i ledningen av Sveriges aktiebolag | Region Värmland

Långsamt fler kvinnor i ledningen av Sveriges aktiebolag

Endast 13 procent av vd-posterna i svenska företag med fem miljoner i omsättning eller minst fem anställda är kvinnor. Det visar färsk statistik som Almi Företagspartner, Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland har tagit fram.

Det var för fyra år sedan som de tre värmländska organisationerna tog initiativ till att göra en nollmätning för att få en uppfattning om hur det ser ut med jämställdheten i aktiebolag med tillväxtpotential i landet.

Den nya mätningen visar att andelen kvinnor på ledande poster har ökat, men det går långsamt. I Värmland har tio procent av företagen en kvinna på vd-posten mot nio procent 2013. Glädjande nog går ökningen snabbare i styrelserummen. Där har andelen företag som har kvinnor på styrelseposter ökat från 31 till 34 procent, en nästan tioprocentig ökning.

Sedan mätningen kom 2013 har Almi Företagspartner jobbat aktivt med att få fler företagare att utveckla sitt styrelsearbete genom olika program, utbildningar och kunskapsspridning. Ett gott exempel är Styrelsekraft. Vid en snabbenkät som genomfördes så sent som förra veckan svarade 24 av de 38 deltagarna i Styrelsekraft. Resultatet visar att gruppen har ökat antal styrelseuppdrag med nästan 50 procent, från 65 till 96, efter att de gått programmet.

Mer om styrelsekartläggningen finner du hos Almi Företagspartner (öppnas i nytt fönster).