Folkhögskolor på besök i Bryssel | Region Värmland

Folkhögskolor på besök i Bryssel

[NYHET] Den 13-15 mars hade Brysselkontoret besök av Region Värmlands folkhögskolor. Det var fyra rektorer och Pär Blomqvist, chef för Folkhögskolorna, som hade ett par intensiva dagar med fokus på frågor som vuxenutbildning, integration och livslångt lärande på EU nivå.

Vistelsen inleddes med en introduktion av Region Värmland European Office och därefter besökte gruppen Sveriges Kommuner och Landsting för en presentation av SKL:s verksamhet och påverkansarbete i Bryssel. Under tisdagens besök på Sveriges ständiga representation träffade gruppen Åsa Petri, utbildningsråd vid representationen som berättade om pågående arbete inom kompetensförsörjning, digital kompetens och arbetsmarknadsanknytning i utbildningen. Gruppen fick även träffa Roland Bladh från generaldirektoratet för sysselsättning och socialpolitik på Kommissionen, som berättade om nya initiativ som är på gång inom EU på utbildnings-och integrationsområdet, bland annat om Europeiska solidaritetskåren som är ett nytt initiativ där unga erbjuds möjlighet till volontärarbete runt om i EU. Programmet avslutades med en presentation av det Europeiska nätverket EARLALL, som samlar regioner för att samarbete inom utbildningsfrågor och sist ett besök av tyska Baden-Würtembergs regionskontor, som utbytte tankar och idéer med gruppen om hur deras region arbetar på utbildningsområdet för att minska ungdomsarbetslöshet och koppla utbildningen till arbetsmarknaden. Vi på Brysselkontoret hoppas gruppen hade en intressant och lärorik vistelse i Bryssel.