Regionstyrelsen i korthet 170316 | Region Värmland

Regionstyrelsen i korthet 170316

1,9 miljoner till kooperativ rådgivning och utveckling

Regionstyrelsen beslutade att bevilja Värmlandskooperativen 1950 000 kronor för projektet Kooperativ rådgivning/utveckling för åren 2017-2019.

Genom att vidareutveckla och tillhandahålla kvalitativt rådgivningsstöd inom länets samtliga kommuner ska projektet bidra till fler och starkare kooperativa företag i Värmland och stärka rollen för Värmlandskooperativen och de kooperativa verksamheterna.

10,5 miljoner kronor till Paper Province för projektet Paper province 2.0

Regionstyrelsen beviljade 10 500 000 kronor till projekt Paper Province 2.0. Projektet utgör en del i genomförandet av Värmlands forsknings- och innovationsstrategi för smart specialisering med fokus på skoglig bioekonomi. Genom att utveckla ett globalt konkurrenskraftigt innovationssystem och en storskalig demonstrator ska Värmland på 10 års sikt vara en ledande kompetensnod inom området och fungera som ett lärande exempel för övergången till biobaserad samhällsekonomi.