Dokumentärfilmare sökes! | Region Värmland

Dokumentärfilmare sökes!

[NYHET] Nu startar ett utvecklingsprogram för dokumentärfilmare i Värmland, Halland och Västra Götaland. Sista ansökningsdag är den 20 april. 

Doc Out West är ett utvecklingsprogram som består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kronor. Vi söker nu dig som är i färd med att göra din nästa film. Vi tänker att du gjort en eller flera, korta eller långa dokumentärer, som visats på bio, tv eller kvalificerat sig till festival. Vi tänker oss att du inte är fullt etablerad, men att du ser framför dig att jobba med dokumentärfilm. 

Om ”Doc Out West”

I Doc Out West får två utvalda filmare från respektive region möjlighet att träffas och knyta kontakter. Samtidigt får de i workshops, övningar och samtal möta etablerade filmare. Detta görs i samband med tre träffar under 2017, en i varje region, då filmaren ges möjlighet att utveckla sin egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och en inbjuden föreläsare. Bland de till träffarna inbjudna föreläsarna hittar vi filmare och producenter som utifrån egna erfarenheter berättar om hur man förvaltar och fördjupar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Kopplat till utvecklingsprogrammet Doc Out West finns ett stipendium på 10 000 kronor. Stipendiet erhålls av de deltagare som blir antagna och väljer att gå programmet. 

Schema för träffarna

16-17 juni 2017: Möte i Göteborg

1-2 september 2017: Möte i Värmland

17-18 november 2017: Möte i Halland

Det är obligatoriskt att närvara på mötena, så säkerställ att du kan ovanstående datum.

Kostnad

Utvecklingsprogrammet är avgiftsfritt, men kostnader för fika och måltider kan förekomma.

Ansökan och urval

Krav på sökande

Du ska vara över 18 år och boende i Värmland. Du ska ha gjort minst en kort eller lång dokumentär som kvalificerat sig till festival eller visats på tv eller biograf. Du har en projektbeskrivning på din nästa film och har börjat jobba på den, men har inte börjat klippa filmen på allvar. Projekt som kan betraktas som examens- eller skolprojekt kan inte användas i ansökan. ( Du kan ha påbörjat arbetet med din idé under utbildning men projektet får inte vara något som är betygsgrundande eller något som du åberopar för att få fullgjort din utbildning). Om du går på en filmutbildning ser vi det som att du redan har ett sammanhang med handledning för ditt projekt. Går du däremot annan utbildning utan filmkompetens är du välkommen att söka.

Urval

Din ansökan och projektpresentationen av din dokumentärfilmidé är urvalsgrundande. I urvalsprocessen tar Region Värmland också hänsyn till geografisk spridning, konstnärlig kvalité och tidigare erfarenhet. Vi har även ett mångfalds- och genusperspektiv. Vi lägger i urvalsprocessen fokus på både ditt projekt i utveckling och dina personliga utvecklingspotential. Vi följer Svenska Filminstitutets mål och strävar efter en jämställd fördelning inom kreativa yrkesroller i film.

Ansökan

Ansökan ska innehålla namn, telefonnummer, adress, personnummer, ansökningsbrev, cv, ambitionsbeskrivning, projektpresentation och länk till tidigare film.

Sista ansökningsdag: 20 april. 

Deltagare från Halland söker hos Anna Eriksson: www.regionhalland.se/docoutwest (öppnas i nytt fönster)

Deltagare från Västra Götaland söker på Filmcloud  

Deltagare från Värmland söker hos Josef Nyberg:

Bild på Josef Nyberg

Josef Nyberg

Konsulent

Avdelningen för kulturutveckling

Filmproduktion

054-701 10 83

070-516 30 22

josef.nyberg@regionvarmland.se

Doc Out West är ett resultat av samverkan mellan Region Värmland, Västra Götalandsregionen och Region Halland.