Regionkommittén tar ställning för jämlik sjukvård | Region Värmland

Regionkommittén tar ställning för jämlik sjukvård

[NYHET] Den 22 mars antog Regionkommittén meddelandet ”Integration, cooperation and performance of health systems” av rapportör Birgitta Sacrédeus från Dalarnas läns landsting.

På Regionkommitténs plenarsession presenterade Sacrédeus meddelandet som innehåller policyrekommendationer om EU:s utmaningar på hälsoområdet och hur dessa ska tacklas.

Främst lyfts betydelsen av förbättrad integration och samverkan mellan EU:s hälsovårdssystem och att minska ojämlikheten mellan medlemsstater för att säkerställa tillgängligheten till kvalitetssäkrad sjukvård för alla EU-medborgare. De nuvarande hälsosystemen är påverkade av utmaningarna med en åldrande befolkning, höga kostnader för innovativa mediciner, ökad andel kroniska sjukdomar och ojämlik tillgänglighet till hälso-och sjukvård. ”För att nå jämlik sjukvård är det mycket viktigt att alla har tillgång till sjukvård”, menar rapportör Birgitta Sacrédeus.

Utmaningen med en åldrande befolkning kräver åtgärder som stimulerar fler unga till att arbeta inom vården. Den europeiska solidaritetskåren lyfts som ett exempel där ungdomar har möjlighet att genom frivilliginsatser eller avlönat arbete hjälpa till i vården och på så sätt få ökat intresse för arbetet inom vården. Meddelandet föreslår även ett Erasmus+ program för vårdpersonal som kan stimulera kunskapsutbyte och exponera personalen för nya erfarenheter, tekniker och procedurer. Rapportör Sacrédeus lyfte också utmaningen med ökande psykisk ohälsa som blir alltmer utbredd, och därmed påverkar hela samhället såväl socialt som ekonomiskt. Några av framtidens viktigaste verktyg för tillgänglighet och snabb vård kommer enligt meddelandet vara digitaliseringen av vården med e-hälsa och m-hälsa i spetsen. Antibiotikaresistens och kroniska sjukdomar är också prioriterade områden som kommissionen bör arbeta mer med enligt rapportören.

Mer information om meddelandet återfinns här.

Se hela meddelandet här.