Hur såg flyktingmottagandet ut i Värmland hösten 2015? | Region Värmland

Hur såg flyktingmottagandet ut i Värmland hösten 2015?

[PRESSINBJUDAN] Under hösten 2015 ökade flyktingströmmarna till Europa och 162 877 personer sökte under det året asyl i Sverige. Det satte det svenska samhället på prov, och då i synnerhet kommunerna. Det var tydligt att Värmland befann sig i en extraordinär situation och Region Värmland valde att dokumentera skeendet medan det pågick.

Resultatet är nu klart i form av en rapport. Genom möten och samtal med berörda på många nivåer inom kommunerna, landstinget, myndigheter och andra organisationer tecknas en bild av ett samhällssystem som prövades. I värmländska kommuner arbetade mängder av människor med att ta emot en stor mängd människor som under sin flykt hade hamnat här. Rapporten innehåller också en mängd fakta och statistik om mottagningen som den såg ut under 2015 och det finns en rad goda exempel på arbetssätt som visade sig fungera i praktiken.

På pressträffen presenteras rapporten av regionråden Tomas Riste och Stina Höök och Britta Zetterlund-Johansson, strateg inom utbildning och kompetensförsörjning.

Tid: 3 april klockan 11.30

Plats: Lokalen Landgången på plan 3 på Region Värmland, Lagergrens gata 2, Karlstad

Kontakt: Hedvig Bergenheim, 054-701 10 19