Europeiskt kulturarvsår 2018 | Region Värmland

Europeiskt kulturarvsår 2018

 [NYHET] EU-kommissionen föreslår att år 2018 blir europeiskt kulturarvsår. Syftet är att belysa kulturarvets centrala roll i formandet av Europas gemensamma identitet och historia.

Kommissionen understryker att EU:s rika mångfald både på nationell, regional och lokal nivå skapar unika möjligheter för utbyten mellan människor av alla åldrar, sociala bakgrunder och kulturer som är värda att värnas om och belysa. Då världens kulturarv står inför allvarliga hot i dagens konfliktområden anser kommissionen att det är särskilt viktigt att uppmärksamma kulturarvet i dessa tider. Kommissionär för utbildning, kultur, unga och sport, Tibor Navracsics, uttalade följande: ”Our cultural heritage is more than the memory of our past; it is the key to our future. A European Year of Cultural Heritage will be an opportunity to raise awareness of the social and economic importance of cultural heritage and to promote European excellence in the sector.”

Kulturarvsåret kommer att lyfta vad EU kan göra för att främja bevarande, digitalisering, infrastruktur samt forskning-och kompetensutveckling inom området. Event kommer att organiseras på olika platser i Europa och det kommer även bedrivas informations-och utbildningskampanjen för att öka medvetenheten och kunskapen på området.

Genom forumet ”Voice of Culture” som är ett samarbete mellan civilsamhället och kommissionen, lanseras en speciell utlysning för att aktivera så många intresseorganisationer som möjligt inom området. Utlysningen ”Voices of Culture and Heritage” syftar till att identifiera ca 30 europeiska representanter från kultur-och kulturarvssektorn för att delta i en serie möten med EU-kommissionen. Dessa möten ska utmynna i skapandet av en databas av organisationer inom kultur-och kulturarvssektorn som vill bli informerade om kulturarvsårets aktiviteter, både på europeisk och nationell nivå. Utlysningen riktar sig till representanter från organisationer, nätverk, kulturella institutioner och NGO:s med fördjupad kunskap inom kulturarvsområdet. I Mars kommer resultatet från ansökningarna presenteras och i april förväntas första mötet att hållas.

Mer information återfinns här.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

Läs den europeiska agendan för kultur här.