Hur såg flyktingmottagandet ut i Värmland hösten 2015? | Region Värmland

Hur såg flyktingmottagandet ut i Värmland hösten 2015?

[PRESSMEDDELANDE] Under hösten 2015 ökade flyktingströmmarna till Europa och 162 877 personer sökte under det året asyl i Sverige. Det satte det svenska samhället på prov, och då i synnerhet kommunerna.

Det var tydligt att Värmland befann sig i en extraordinär situation och Region Värmland valde att dokumentera skeendet medan det pågick.

Resultatet av det arbetet har samlats i en rapport som Region Värmland nu publicerar. Rapporten innehåller dels omfattande intervjumaterial, dels fakta och statistik om mottagningssystemet och människorna som under sin flykt kom till Värmland.

– Vi insåg att vi befann oss mitt i ett historiskt skeende och bestämde oss för att dokumentera det medan det pågick. Så vitt vi vet är vi den enda offentliga aktör som gjorde det i Sverige, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

I intervjuer med ledning och personal i landstinget och de värmländska kommunerna och med nyckelpersoner inom länsstyrelsen och berörda statliga myndigheter tecknas bilden av ett samhällssystem som prövades, men som också klarade utmaningarna. I värmländska kommuner arbetade mängder av människor med att ta emot en stor mängd människor som under sin flykt hade hamnat här.

– Ett av syftena med den här rapporten är att skapa ökad förståelse bland beslutshavare på nationell nivå om de kommunala utmaningarna vid ett stort flyktingmottagande. För det är på lokal nivå som det stora arbetet utförs, säger regionstyrelsens andre vice ordförande Stina Höök.

Rapporten visar också hur viktiga insatserna från frivilliga var för mottagandet. Utan dessa insatser och resurser hade situationen för de asylsökande i Värmland varit mycket svårare än vad den var hösten 2015, enligt kommunerna.

Rapporten innehåller en mängd fakta och statistik om flyktingsituationen i Värmland under 2015. Syftet är att rapporten i de här delarna ska fungera som ett referensverk. Totalt under året sökte 162 877 personer asyl i Sverige. Vid årsskiftet 2015/2016 var antalet asylsökande i Värmland 8 884, en ökning med nästan 140 procent jämfört med ett år tidigare. Elva procent av de asylsökande var ensamkommande barn, 1 006 personer.

Samtliga kommuner i Värmland hade överenskommelser med länsstyrelsen om mottagande av nyanlända med uppehållstillstånd. Värmlands länstal för 2015 var 933 personer. Innan årets var slut hade kommunerna tagit emot 1 827 nyanlända som beviljats uppehållstillstånd.

Ett tredje syfte med rapporten är att lyfta goda exempel på arbetssätt som visade sig fungera i praktiken.

– Vi mötte under vår intervjuturné många goda exempel och vi vill dela med oss av dem. På det sättet kan andra kommuner slippa att uppfinna hjulet på nytt i en liknande situation. Ett bra sådant exempel är Vägvisaren i Filipstad som redan har kopierats av andra kommuner, säger Britta Zetterlund-Johansson, strateg på Region Värmland.

 

Länk till rapporten

 

Kontakt: 

Tomas Riste (S), regionstyrelsens ordförande, 054-701 10 11

Stina Höök (M), regionstyrelsens andre vice ordförande, 054-701 10 12

Britta Zetterlund-Johansson, strateg på Region Värmland, 054-701 10 35