Ansök om förberedande besök inom Erasmus+ | Region Värmland

Ansök om förberedande besök inom Erasmus+

[NYHET] Den 31 mars öppnade den första utlysningen till ”Erasmus+ förberedande besök”, en ny möjlighet för de som är intresserade av att förbereda en kommande ansökan till Erasmus+. 

Utlysningen är öppen för alla aktörer inom hela utbildningsområdet, såsom förskolor, skolor, yrkesutbildningar, vuxenutbildningar och andra organisationer. Projekt som finansieras genom utlysningen ger de deltagande aktörerna möjlighet att ansöka om bidrag för att utföra ett förberedande besök hos en partner i ett annat land. Tanken är att besöket ska ligga till grund för en kommande ansökan inom Erasmus+. 

Bidrag ges för högst två personer per besök. Bidraget ges baserat på ett schablonbelopp per deltagare, där 6000 kronor ges per resa inom EU:s medlemsländer, 8000 kr ges per resa till ett land inom övriga Europa, och 16 000 kr ges per resa till Erasmus+ partnerland utanför Europa.  

Sista ansökningsdag är 30 april. Framöver kommer det att gå att ansöka löpande, med sista ansökningsdag i slutet av varje månad. 

För mer information se här och här