Nationell uppmärksamhet för värmländsk samverkan | Region Värmland

Nationell uppmärksamhet för värmländsk samverkan

[NYHET] Nu får utvecklingsarbetet Nya perspektiv nationell uppmärksamhet tack vare sina resultat. Liknande insatser planeras i hela Sverige med inspiration från det värmländska arbetet, som nu har tioårsjubileum.  

Nya perspektiv drivs av Region Värmland tillsammans med kommunerna och Landstinget i Värmland. Arbetet utgår från invånarnas behov och omfattar barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor, psykisk ohälsa, riskbruk och riskbeteende samt äldres hälsa. 

Arbetet har fått nationell uppmärksamhet från bland annat Sveriges kommuner och landsting, SKL och nu planeras liknande insatser på nationell nivå, med Nya perspektiv i Värmland som förebild.   

Den 5 maj kommer företrädare för SKL till Värmland för att uppmärksamma tioårsjubileet. Det sker i samband med ett stort årligt seminarium. Förutom kommun- och landstingsledning träffas även ledningen för skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg. 

Bild på Yvonne Lennemyr

Yvonne Lennemyr

Verksamhetschef

Nya Perspektiv

Vård, omsorg, e- och folkhälsa

054-701 10 43

yvonne.lennemyr@regionvarmland.se