Mitt Europa | Region Värmland

Mitt Europa

 [NYHET] Mitt Europa (EU in my region) är en informationskampanj som pågår runt om i Europas regioner mellan den 6-14 maj. Syftet med kampanjen är att synliggöra och uppmärksamma EU-projekt genom att allmänheten får möjlighet att besöka projekten och lära sig mer om verksamheten.

Under 2016 deltog mer än 2 500 projekt i 23 olika länder i Mitt Europa. Totalt besökte mer än 400 000 personer projekten som deltog i kampanjen. Alla projekt som får, eller har fått, EU-finansiering genom strukturfondsprogrammen så som socialfonden, landsbygdsprogrammet, havs-och fiskeriprogrammet, leaderprojekt eller Interreg är välkomna att delta. I år är första året som Sverige deltar i kampanjen och fler än 80 projekt runt om i landet öppnar sina dörrar mellan 6-14 maj.

 I Värmland arrangeras ett öppet seminarium den 10 maj i Storfors av projektet Den nya stål-och metallindustrin – Kunskap, Kvalitet och Konkurrenskraft. Det pågående projektet finansieras av Tillväxtverket, Region Värmland och sju värmländska kommuner i syfte att stärka konkurrenskraften hos de medverkande företagen genom innovation och kompetensutveckling. Seminariet kommer att fokusera på resultaten som hittills påvisats samt hur utvecklingen hos de medverkande företagen sett ut genom riktad kompetens i sin produkt-och processutveckling.

Läs mer om Mitt Europa här.

Läs mer om det värmländska projektet här.

Hitta övriga kampanjseminarium här.