AER Youth Regional Network | Region Värmland

AER Youth Regional Network

[NYHET] Den 6-9 maj 2017 sammanträdde Youth Regional Network’s generalförsamling i regionen Vojvodina, Serbien. Youth Regional Network är organisationen Assembly of European Regions ungdomsnätverk, som samlar ungdomsdelegater från över 50 regioner och 25 olika länder runt om i Europa.

För Värmlands del är landstinget medlemmar i organisationen som för närvarande har två valda ungdomsdelegater som representerar Värmland i AER Youth Regional Network. Under mötet i Vojvodina den 6-9 maj beslutade generalförsamlingen om bland annat nya stadgar för organisationen och nytt presidium samt styrelse. Ungdomsnätverket arbetar i tre olika kommittéer med hälso-och sociala frågor, utbildning och kultur samt ekonomisk och regional utveckling. Syftet med nätverket är att samla ungdomar från hela Europa för att ge ett ungdomsperspektiv på Europeiska utmaningar och på de förslag och initiativ som presenteras i moderorganisationen Assembly of European regions. Ungdomsnätverket har sedan det startades 2008 fått en allt mer betydande roll i det europeiska ungdomssamarbetet genom att arbeta nära Europarådets ungdomsorganisation samt European Youth Forum som samlar över 40 nationella ungdomsråd från hela Europa.

Frågor som adresserades vid årets generalförsamling var bland annat EU-kommissionens vitbok ”Future of Europe” och de fem scenarierna för EU:s framtid, framtidens sammanhållningspolitik, FN:s nästkommande klimattoppmöte COP23, Brexit och dess konsekvenser samt de olika kommittéernas prioriteringar.

Den nya styrelsen leds av norska ungdomsdelegaten Gloria Vitaly, följt av vice ordföranden från Estland, Norge och Ungern. Under årets generalförsamling valdes en av Värmlands ungdomsdelegater till ordförande i kommittén för hälsa och sociala frågor.  

Läs mer om YRN här.