Gratis wifi i EU | Region Värmland

Gratis wifi i EU

[NYHET] Den 29 maj enades förhandlare från EU-parlamentet och medlemsländerna om en politisk överenskommelse angående EU-kommissionens initiativ Wifi4EU. Initiativet syftar till att främja fri tillgång till trådlöst internet på offentliga platser inom hela EU.

I sitt tal om tillståndet i unionen i september 2016 meddelade EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker att Wifi4EU är ett ambitiöst initiativ som är viktigt för att möta både samtidens och framtidens behov av uppkoppling, i strävan mot att stimulera och öka Europas konkurrenskraft.

Wifi4EU ska ha en geografiskt balanserad spridning och uppkoppling är tänkt att finnas på platser som parker, torg, bibliotek, museum och diverse offentliga byggnader för att så många invånare som möjligt ska få ta del av det. Den politiska överenskommelsen som förhandlats fram inkluderar ett avtal mellan Europaparlamentet, medlemsländerna och EU- kommissionen som säkerställer att en summa på 120 miljoner euro ska avsättas för initiativet mellan år 2017 och 2019. Initiativet planeras att starta under 2017, så snart som Europaparlamentet och ministerrådet godkänt förslaget.

Genom webbansökningar ska organisationer med offentligt uppdrag kunna ansöka om anslag för att täcka installation och utrustning, medan de lokala organisationerna står för internetabonnemang och underhåll.

Läs EU-kommissionens pressmeddelande här.

Läs mer om Wifi4EU här.