Två miljoner till projekt för att bryta könssegregerad värmländsk arbetsmarknad | Region Värmland

Två miljoner till projekt för att bryta könssegregerad värmländsk arbetsmarknad

[PRESSMEDDELANDE] Region Värmland har efter en utlysning tilldelat IT-klustret Compare och Karlstads kommun en miljon kronor vardera för projekt som ska bidra till en jämnare könsfördelning på arbetsmarknaden och underlätta framtida rekrytering i branscher med befintlig och förväntad kompetensbrist.

Värmland har en starkt könssegregerad arbetsmarknad. Utbildningsmönstren följer de traditionella normerna om kvinnor och män, detsamma gäller fördelningen av branscher där kvinnor och män bedriver företag. Analyser visar att de mest könssegregerade branscherna också har störst problem att rekrytera. Det är uppenbart att detta inte räcker för att fylla det framtida kompetensbehovet och skapa fortsatt tillväxt i regionen.

De två projekten som nu beviljats medel riktar sig mot IT samt vård och omsorg – viktiga branscher för Värmland som har svårt att locka både män och kvinnor. Compare ska tillsammans med sina medlemsföretag kartlägga branschens behov och utmaningar för att gemensamt utveckla koncept för jämställd kompetensförsörjning. Vård- och omsorgsförvaltningen på Karlstads kommun ska ta fram en modell som leder till att fler män väljer att utbilda sig till undersköterska. Projektet inriktar sig främst på nyanlända eller ensamkommande killar som besitter värdefulla kulturella- eller språkliga kunskaper.

– Vården och IT är viktiga branscher i Värmland. Men de står inför stora utmaningar för att säkerställa framtida kompetensförsörjning. Det är oroande. Därför känns det väldigt bra att vi kan hjälpa till att sjösätta de här två viktiga och lovande projekten, säger regionråd Stina Höök.

– Att bryta könssegregeringen på arbetsmarknaden och skapa ökad jämställdhet är nycklar till Värmlands framtida kompetensförsörjning och tillväxt. Att locka och behålla kompetenta människor är en av de absolut viktigaste frågorna inför framtiden, säger regionråd Tomas Riste.

Regeringen har gett Region Värmland uppdraget att arbeta med jämställd regional tillväxt. Tillväxtverket har i samband med uppdraget fördelat medel till alla län. Värmland placerade sig i topp och har tilldelats 10,2 miljoner kronor fördelat på tre år att använda för att uppnå de regionala jämställdhetsmålen. Det ger Region Värmland möjlighet att utlysa medel.

Projekten pågår till och med 31 september 2018.

FÖR MER INFORMATION

Marianne Nilsson, projektledare, Jämställd regional tillväxt, 070-210 42 32

Tomas Riste, regionråd, 054-701 10 11

Stina Höök, regionråd, 054-701 10 12