Region Värmland lyfter Norgerelationer i Almedalen | Region Värmland

Region Värmland lyfter Norgerelationer i Almedalen

[PRESSINBJUDAN] Under årets Almedalsvecka i Visby gör Region Värmland en satsning för att lyfta frågan om det ömsesidiga beroendet mellan Sverige och Norge.

Region Värmland har under flera års tid arbetat med att lyfta det ömsesidiga beroendet mellan Sverige och Norge i många sammanhang. Särskilt fokus har lagts på att visa på skevheter vad gäller den svenska officiella statistiken som gör halt vid nationsgränser men som samtidigt ligger till grund för många beslut.  Skevheten får genomslag såväl i det nationella bokslutet som i gränsregioner som Värmland

Under årets Almedalsvecka fortsätter Region Värmland lyfta Norge som Sveriges viktigaste grannland och kommer under tre dagar att tillsammans med över 20 andra aktörer arrangera 16 seminarier och två mingel. Tre olika teman med beröring Sverige-Norge står särskilt i fokus: infrastrukturens roll, att skapa möjligheter över lands- och EU-gränser samt Norges omställning från olja till grön ekonomi och dess synergieffekter för Sverige. 

Välkommen till en pressträff där vi berättar mer om satsningen.

Medverkande:

Tomas Riste regionråd

Stina Höök, regionråd

Lars Christensen, regiondirektör

Malin Wikner, projektledare

Tid: 26/6 kl 10.30

Plats: Lagergrens gata 2, Karlstad. Lokal: Skeppet

För mer information, kontakta:

Hedvig Bergenheim, kommunikationschef, mobilnr: 0702-97 15 80