Samtliga kommuner positiva till att bilda regionkommun | Region Värmland

Samtliga kommuner positiva till att bilda regionkommun

[PRESSMEDDELANDE FRÅN LANDSTINGET I VÄRMLAND OCH REGION VÄRMLAND] 
Processen att bilda en värmländsk regionkommun, det vill säga en ny organisation bestående av Landstinget i Värmland och Region Värmland, fortskrider. Efter en andra remissomgång står det klart att samtliga kommuner är positiva till förslaget.

Efter att regeringen i november 2016 drog tillbaka ”storregionförslaget”, det vill säga att dela in Sverige i färre och större regioner, har frågan om att bilda en värmländsk regionkommun som ansvarar både för hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive tandvård och regionala utvecklingsfrågor intensifierats.

Under våren har ett förslag till organisation varit på remiss. Förslaget reviderades i dialog med kommunerna, Landstinget i Värmland och Region Värmland och skickades därefter ut på en andra remissrunda. Den 23 juni gick remisstiden ut och det står nu klart att samtliga kommuner är positiva till att bilda regionkommun, men de konstaterar samtidigt att det finns en del frågor som måste lösas innan den nya organisationen kan träda i kraft. Det handlar bland annat om att utforma ett samverkansavtal mellan kommunerna och den nya regionkommunen samt hur de primärkommunala frågor som idag hanteras av Region Värmland ska organiseras och finansieras i framtiden.

Landstingsfullmäktige ska fatta beslut om att skicka in en ansökan eller inte den 29 augusti. Ska den nya organisationen kunna träda i kraft 1 januari 2019 och värmlänningarna rösta till regionkommunens fullmäktige i valet 2018 måste regeringen ha ansökan senast 30 september.

Fakta: Varför bildas regionkommuner runt om i Sverige?

Processen att bilda regionkommun är inte unik för Värmland. Alltsedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades som regionkommuner har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner. From 1 januari 2017 finns 14 regionkommuner i Sverige. Av de återstående har tre ansökt om att bilda regionkommun från och med 2019 och de övriga har påbörjat sin process.

Motiven är att samla de tunga regionala frågorna i en stark och tydlig organisation med beskattningsrätt och ett gemensamt direktvalt fullmäktige. I praktiken innebär det att Region Värmland (de delar och uppdrag som regleras enligt lag) och Landstinget i Värmland bildar en ny organisation med ett samlat ansvar för både hälso- och sjukvård (inklusive tandvård) och regionala utvecklingsfrågor. 

Här kan du läsa remissvaren, längst ner på sidan under remissomgång 2.

För mer information:

Gunilla Andersson
Landstingsdirektör
Telefon: 070-5685754

Lars Christensen
Regiondirektör
Telefon: 070-5504995