Historiskt beslut om regionkommun | Region Värmland

Historiskt beslut om regionkommun

[REGIONBILDNING] Landstingsfullmäktige beslutade på tisdagen att skicka in en ansökan till regeringen om att bilda regionkommun. Den 1 januari 2019 ska den nya organisationen träda i kraft.

Rent formellt innebär det att landstinget ansöker om att få ta över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län. I praktiken innebär det att Landstinget i Värmland och Region Värmland går samman och bildar en ny organisation med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor, inklusive tandvård, och regionala utvecklingsfrågor.

– En bra samverkan med kommunerna är en förutsättning för att regionkommunen ska kunna genomföra sitt uppdrag, därför är det oerhört viktigt att vi hittar en bra form för det. Det är också viktigt att vi inte tappar fart i det framgångsrika regionala utvecklingsarbete som i dag drivs inom Region Värmland utan snabbt hittar lösningar på hur frågorna ska hanteras framgent, säger Tomas Riste, regionstyrelsens ordförande.

Efter två remissrundor under våren sa samtliga värmländska kommuner ja till att bilda regionkommun. Nu börjar arbetet med att forma den nya organisationen.

Många frågor kvar att hantera

– Vårt beslut i dag markerar slutet på en lång process, men också början på en ny och spännande fas. Hälso- och sjukvårdens utveckling och den regionala utvecklingen går hand i hand. Nu ska vi skapa så bra förutsättningar som möjligt för den nya regionkommunen, säger Fredrik Larsson, landstingsstyrelsens ordförande.

Många frågor ska dock hanteras innan den nya organisationen kan träda i kraft 1 januari 2019. Det handlar bland annat om hur regionkommunen ska samråda med kommunerna i regionala utvecklingsfrågor som till exempel infrastruktur, hur utvecklingsmedel från staten och EU ska fördelas, hur eventuellt kollektivtrafiken ska organiseras och finansieras. Det handlar också om hur de så kallade primärkommunala frågor som Region Värmland i dag hanterar på uppdrag av sina medlemmar ska organiseras och finansieras i framtiden (exempelvis kurs- och konferensverksamhet, mediecenter, Brysselkontor med flera).

Värmland bland de sista att bilda regionkommun

Processen med att bilda regionkommun har pågått under flera år och frågan är inte unik för Värmland. Allt sedan Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Region Halland och Region Gotland etablerades har flertalet landsting runt om i Sverige ansökt om, och blivit beviljade, att få bilda regionkommuner.

Syftet är att skapa en kraftfull och effektiv organisation, som tillsammans med länets kommuner ger bra förutsättningar för såväl regional utveckling som för hälso- och sjukvård och tandvård. Ett argument är också att det blir ett direktvalt regionfullmäktige med egen beskattningsrätt och ett tydligt ansvar för regional utveckling och tillväxt, vilket skapar förutsättningar för ett starkt regionalt ledarskap.