Bilden av Värmland i ny mätning | Region Värmland

Bilden av Värmland i ny mätning

[NYHET] Vad är Värmland känt för om du frågar någon som inte bor här? Som ett led i arbetet med uppföljningen av Värmlandsstrategin och arbetet med att vidga bilden av Värmland har Region Värmland låtit göra en attitydmätning.

– När vi arbetade fram Värmlandsstrategin ställde vi två frågor till alla inblandade, var vill vi vara år 2020 och hur vill vi uppfattas? De åtta styrkor som pekades ut är områden vi sa att vi behövde synliggöra och utveckla för att stärka bilden av Värmland som helhet. En del var vi redan kända för och andra behövde synas mer. Nu har vi gjort en avstämning, säger Tomas Riste, regionråd.

Attitydmätningen är gjord via en webbpanel som ska vara representativ för svenska folket. Syftet är att kartlägga kännedom, attityder och Värmlands upplevda attraktivitetskraft bland de som bor utanför länet. Undersökningen ska också ge återkoppling på mål nummer 9 i Värmlandsstrategin, det vill säga att Värmland ska vara känt för sina styrkeområden.

Av de åtta styrkorna i strategin visar mätningen att det är Skogen, Karlstad, Vänern och Välkomnande och öppet som Värmland främst förknippas med medan ett Internationellt näringsliv hamnar längst ned på listan.

Boendemöjligheter och näringsliv

Undersökningen ger också en uppfattning om allmänhetens spontana bild av Värmland och vad man värdesätter vid exempelvis val av bostadsort.

– Vi vill att folk ska trivas här och att Värmland ska vara ett alternativ när man flyttar eller vill driva en verksamhet. Fungerande skola, vård och omsorg med mera är jätteviktigt vid ett sådant val, men vilken bild man har av regionen kring boendemöjligheter och näringsliv är också viktigt, säger Stina Höök, regionråd.

Allmänhetens generella bild av Värmland är enligt mätningen övergripande positiv. Det är framför allt det värmländska landskapet och naturen samt bilden av värmlänningen som öppen, lättsam, glad, välkomnande och trevlig som bidrar.

Bilden av Värmland, som region att arbeta och bo i, är mer splittrad. Vacker natur har enligt de svarande en hög attraktionskraft när det gäller val av bostadsort och är ett område där Värmland redan har en stark position. Däremot finns det andra faktorer som påverkar val av bostadsort där Värmland framstår som svagare. Att Värmland kan stärka sin bild som region med bra boendeförutsättningar, intressanta jobb och bra kommunikationer skulle kunna påverka attraktionskraften.

— Det är viktigt för Värmland att vi är många som blir bättre på att berätta om våra styrkor. Vi behöver berätta om det internationella näringsliv vi faktiskt har här och om de intressanta tjänster som finns. Arbetsgivarna behöver arbetskraft och då är det viktigt att bilden av Värmland också förknippas med intressanta jobbmöjligheter, säger Jenny Höög, projektledare.

Här kan du se delar av Attitydmätningen.

Här kan du läsa om arbetet med varumärket Värmland och på varumarketvarmland.se hittar du material som du kan använda om du vill vara med och berätta om Värmland. Där kan du också anmäla dig till den marknadsföringsgrupp som Region Värmland driver.