EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi | Region Värmland

EU-kommissionen presenterar ny industripolitisk strategi

[NYHET] EU-kommissionen har presenterat en förnyad industripolitisk strategi som fokuserar på en smart, innovativ och hållbar industri. Strategin förenar redan befintliga och nya sektorsspecifika initiativ till en övergripande strategi.

Kommissionen skriver att industrin är en drivkraft för produktivitet och innovation och spelar en nyckelroll för den europeiska tillväxten. Därför är det viktigt att EU:s institutioner och medlemsländer anstränger sig för att upprätthålla och stärka EU:s industriella ledarskap inför de utmaningar som globalisering, snabba tekniska förändringar och ett ökat fokus på hållbarhet medför.

I den förnyade strategin föreslås bland annat åtgärder gällande cirkulär ekonomi och hur det är möjligt att förbättra framställningen av förnybara biologiska resurser och hanteringen av plast. Strategin behandlar också initiativ för att förbättra offentlig upphandling i EU och hur privata kapitalflöden kan styras till mer hållbara finansieringar. Initiativ till en modernisering av ramverket för immateriella rättigheter lanseras också.  Ett annat viktigt förslag som den nya strategin berör är förstärkningen av industrins cybersäkerhet, genom etablerandet av ett forsknings- och kompetenscentrum för cybersäkerhet. 

Kommissionen betonar vikten av att alla relevanta parter gör sitt jobb när strategin ska implementeras. Ett bra samarbete mellan EU, industrin, medlemsländerna och regionerna är av största vikt för att strategin ska bli så effektiv som möjligt.

Läs kommissionens pressmeddelande här.

Här hittar du den fullständiga strategin.