EU-kommissionen presenterar ny satsning på tillväxt och sammanhållning i gränsregioner | Region Värmland

EU-kommissionen presenterar ny satsning på tillväxt och sammanhållning i gränsregioner

[NYHET] I förra veckan presenterade kommissionen ett meddelande om hur man ämnar stärka tillväxt och sammanhållning i EU:s gränsregioner. Som en del av meddelandet föreslår kommissionen inrättandet av en ny kontaktpunkt för att till fullo utnyttja den ekonomiska potentialen som finns i EU:s gränsregioner.

Syftet med kontaktpunkten är att hjälpa regioner att samarbeta över landsgränserna och enligt kommissionen kommer den nya kontaktpunkten förbättra tillgången till jobb och offentliga tjänster som sjukvård och kollektivtrafik. Kontaktpunkten ska även bidra med anpassat stöd till regionerna för att hjälpa dem bryta ner hinder för investeringar.

Kontaktpunkten kommer att bestå av experter som är väl insatta i interregionala frågor och de kommer att erbjuda råd och tips till nationella och regionala myndigheter. Goda erfarenheter kommer att spridas genom skapandet av ett nytt, online EU-nätverk som ska inspirera till dialog över gränserna. Regionerna kan bland annat få råd om gemensamma studieprogram eller coaching-tjänster för entreprenörer. För att göra gränsregionerna mer attraktiva och inkluderande när det gäller offentliga tjänster kommer kontaktpunkten att kartlägga redan befintliga gränsöverskridande sjukvårdsinrättningar och studera järnvägsförbindelser för att på så sätt effektivisera den gränsöverskridande kollektivtrafiken.

Kommissionen kommer utöver införandet av kontaktpunkten att utse upp till 20 pilotprojekt som ska visa på innovativa lösningar för att hantera gränsöverskridande utmaningar. Utlysningen för projekten kommer att lanseras innan slutet av årsskiftet och urvalsprocessen ska vara klar i mitten av 2018. Kontaktpunkten kommer att starta i januari 2018.

Se pressmeddelandet här.

Se hela meddelandet från kommissionen här.