Ny upplaga av Panorama med Norra Mellansverige i fokus | Region Värmland

Ny upplaga av Panorama med Norra Mellansverige i fokus

[NYHET] Höstens upplaga av EU-kommissionens tidning Panorama fokuserar på innovation med Norra Mellansverige i huvudfokus. I tidningen presenteras också flera svenska exempel på hur smarta specialiseringsstrategier har hjälpt industrier att hitta nya tillväxtområden.  

Norra Mellansverige består av Värmland, Dalarna och Gävleborg och beskrivs som en region rik på naturresurser, malm och skogsbruk som har drivit utvecklingen av traditionella tillverkningsmetoder av stål och papper. Detta leder till att en stor andel av den svenska exporten kommer från regionen med en omsättning på flera miljarder euro. Dessa mer traditionella områden utmanas nu av nyare sektorer som informations- och kommunikationsteknologi och turism. Tidningen hävdar därför att mer innovation krävs för att regionen ska kunna bli framgångsrik i framtiden. I Panorama redogörs för hur Norra Mellansverige ligger lite efter andra regioner i Sverige gällande just innovation. Samtidigt nämns Karlstads universitet som ett undantag och beskrivs som ett lärosäte med ett nära samarbete med lokala företag och att universitetet är mycket aktivt i EU-kommissionens Horisont 2020-program. 

Den traditionella industrin som präglar regionen har skapat en arbetsmarknad med skeva könsförhållanden. För att ta i tu med det problemet har Värmland tillsammans med Dalarna och Gävleborg belyst principerna för jämställdhet och ickediskriminering i EU-forskning och innovationspolicy. Värmland var den första regionen i Europa som åtog sig att granska smarta specialiseringsstrategier från ett genusperspektiv.

Norra Mellansverige beskrivs också som aktiva inom gränsöverskridande samarbeten i och utanför EU, bland annat genom deltagande i Interreg-program mellan Sverige och Norge. I Panorama betonas också vikten av EU:s sammanhållningspolitik och hur den påverkar Norra Mellansveriges utveckling mot ett smart, kunskapsbaserat samhälle. 

Läs hela Panorama här.