Kommissionen lanserar ny innovationsplattform för sociala utmaningar | Region Värmland

Kommissionen lanserar ny innovationsplattform för sociala utmaningar

[NYHET] Den 21 september presenterade EU-kommissionen en innovationsplattform för sociala utmaningar. Plattformen ska främja och underlätta för interaktioner mellan intressenter och införlivandet av hållbara innovationer med tydliga sociala effekter.

Plattformen är en mötesplats där offentliga myndigheter, privata företag och andra idéburna organisationer kan dela sina sociala utmaningar. Det kan vara utmaningar som exempelvis att främja tillgången till transport för äldre och funktionshindrade eller uppmuntra entreprenörskap bland unga. I plattformen introduceras en utlysning för lösningar där företag och entreprenörer från hela Europa uppmanas att komma med förslag på lösningar på de specifika problemen. Målet med utlysningen är att lokalisera, utvärdera och välja ut lösningar för de nuvarande 30 utmaningarna som redan finns på plattformen. Utlysningen är öppen till 21 december 2017, men det är möjligt att det publiceras fler utlysningar i framtiden om ytterligare utmaningar presenteras.

Totalt investerar plattformen 2,4 miljoner euro genom utlysningen och de valda lösningarna kommer få ett finansiellt stöd på 30 000 euro var för att utveckla metoder som kommer tillrätta med de sociala problemen. Det är också möjligt att få stöd från plattformens regionala partners.

Den sociala plattformen är enligt kommissionen ett tvåvägs-verktyg för social innovation. Plattformen överbrygger utbud och efterfrågan, samt underlättar för samarbete som definierar och implementerar de bästa lösningarna till specifika sociala behov.

Innovationsplattformens hemsida.

Ytterligare information om plattformen och utlysningen.