Balansera mera! | Region Värmland

Balansera mera!

Hur kan du själv minska risken för att falla? Det kan du få information om under den nationella temaveckan ”Balansera mera” som pågår den 2-8 oktober. Flera kommuner och Landstinget i Värmland ordnar aktiviteter på tre viktiga teman: mat, motion och medicin.

Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vården. De allra flesta som faller är 60 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.

Det positiva är att du själv kan minska risken för att falla. Det mest effektiva är att äta näringsriktig och god mat, träna styrka och balans samt se över ditt medicinintag. 

I vår kalender hittar du alla aktiviteter runt om i Värmland under veckan

Du kan också hitta Landstinget i Värmlands aktiviteter på deras webbplats.