Riksdagens nya EU-hemsida | Region Värmland

Riksdagens nya EU-hemsida

[NYHET] Riksdagen har introducerat en ny hemsida för EU-information. Syftet med hemsidan är att förklara hur Sverige och EU hänger samman och hur EU påverkar Sverige och den svenska befolkningen.

Sedan 1996 har Sveriges riksdag haft i uppdrag att informera allmänheten om EU, Sveriges medlemskap i EU och hur EU-arbetet i riksdagen går till. Den nya hemsidan ska göra det enklare att förstå hur den europeiska unionen fungerar och för att informationen ska vara så tydlig som möjligt presenteras fakta och uppgifter i olika nivåer. Det är möjligt att läsa lättförståeliga och sammanfattande artiklar men också mer förklarande och djupgående reportage. 

Hemsidan använder sig av ny grafik, filmer och intervjuer som på ett enkelt sätt förklarar och beskriver EU. Hemsidan fokuserar på fyra huvudområden: information om EU:s organisation och institutioner, vad EU gör och hur lagstiftningen ser ut, hur den svenska riksdagen arbetar med EU och vilka rättigheter EU-medborgare har och hur privatpersoner kan påverka EU-arbetet. Hemsidan förklarar också vilka myndigheter i Sverige som ansvarar för olika EU-områden och var det är möjligt att vända sig med specifika frågor.

Den nya hemsidan ersätter den tidigare webbplatsen eu-upplysningen.se

Läs mer på den nya hemsidan.