Kommissionen har presenterat ekonomisk prognos för 2017-2019 | Region Värmland

Kommissionen har presenterat ekonomisk prognos för 2017-2019

[NYHET] EU-kommissionen har publicerat en ekonomisk prognos för åren 2017, 2018 och 2019. I prognosen inkluderas bland annat data från ländernas BNP, tillväxt, inflation och sysselsättning.

Prognosen fokuserar på samtliga EU-länder, men också länder som Ryssland, USA och EFTA-länderna. Sammantaget har ekonomin i Europa presterat mycket bättre än vad som tidigare förväntats och detta har framdrivits av en resilient privatkonsumtion, en sjunkande arbetslöshet och en starkare tillväxt överlag i världen. 

I EU spås tillväxten öka med 2.3 procent i år, och denna tillväxt kommer att öka de nästkommande åren. Investeringarna hämtar sig också väl under gynnsamma finansieringsvillkor och ekonomierna i samtliga medlemsländer blir allt starkare då arbetsmarknaderna förbättras, men arbetarnas löner stiger i en långsam takt. 

Den svenska ekonomin beskrivs som blomstrande och tillväxten väntas bli stark i år och 2018. Den inhemska efterfrågan, mer specifikt investeringar från konstruktionssektorn anses vara den mest drivande faktorn till tillväxten. Arbetslösheten i Sverige beräknas minska ytterligare, från 6,9 procent 2016 till 6,3 procent 2019. Inflationen väntas förbli under 2 procent.

Läs pressmeddelandet här.

Du kan läsa prognosen i sin helhet här.