Det sociala toppmötet ägde rum i Göteborg | Region Värmland

Det sociala toppmötet ägde rum i Göteborg

[NYHET] Den 17 november möttes EU-institutionernas ordförande, medlemsländernas regeringschefer, och andra sociala partners på det sociala toppmötet i Göteborg. Under mötet diskuterades hur det är möjligt att främja rättvisa jobb och tillväxt inom EU.

EU-parlamentet, ministerrådet och kommissionen skrev alla under förslaget om den sociala pelaren som först annonserades 2015 av kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker. Genom signeringen av förslaget visar parterna på sitt engagemang för att stötta och främja de 20 principer och rättigheter som är inskrivna i pelaren. Den sociala pelaren är indelad i tre kategorier: jämlika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, dynamiska arbetsmarknader och rättvisa arbetsvillkor samt offentligt stöd, socialt skydd och inkludering. Syftet med den sociala pelaren är att driva fram ett socialt Europa för alla europeiska medborgare genom att stärka den sociala lagstiftningen och leverera mer effektiva och rättvisa rättigheter för medborgarna.
 
Utbildning och kultur var också områden som diskuterades under mötet. Totalt avhandlades 8 förslag från medlemsländerna. Bland annat förslag om att göra Erasmusprogrammet mer inkluderande och initiativet om European Student Card, som ska erbjuda tillgång till kulturella platser och aktiviteter i Europa.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusks uttalande om mötet.

Läs mer om den sociala pelaren här.