Mobil ungdomsmottagning på prov | Region Värmland

Mobil ungdomsmottagning på prov

[NYHET] Under våren förstärks ungdomsmottagningarna i norra Värmland med ett mobilt team. Målet är att undersöka olika möjligheter för att öka tillgängligheten för ungdomarna. 
Den största förändringen blir det för ungdomar i Munkfors, som idag behöver åka till Hagfors eller Sunne. 

På försök öppnas nu en mottagning i Munkfors, där det bland annat blir drop-in en dag i veckan. I Torsby och Sunne märks försöket genom att det blir ändrade öppettider under våren. 

Pilotprojektet heter Mobila UM i norra Värmland och pågår från den 1 februari till och med den 30 april.  Det är en försöksverksamhet som undersöker vilka fördelar och nackdelar som kan finnas med ett ungdomsmottagningsteam som åker runt mellan orterna.  

Teamet består av barnmorska Brita Klarenfjord, ungdomssjuksköterska Tomas K Ojala och Eva Johansson som är kurator. Vanligtvis arbetar de på Hagfors ungdomsmottagning.  

Projektet drivs av Region Värmland och finansieras genom en riktad statlig satsning på ungdomsmottagningar och bättre psykisk hälsa bland unga.  

Mer information och alla öppettider finns på umo.se. Sök på ortens namn så hittar du ungdomsmottagningen du letar efter.