Pris till viktig kampanj | Region Värmland

Pris till viktig kampanj

[NYHET] Vår kampanj ”En riktig man” har vunnit Kommunikatörspriset 2018. Kampanjen ställer frågan vad det innebär att vara en man. Och behöver man vara en riktig man?

Se en del av kampanjen här! 

– Det känns fantastiskt kul! Målet med kampanjen är att nå ut och engagera, och det här priset är väl ett bevis på att vi lyckats med det, säger Kristofer Brüngel, kommunikatör på Region Värmland. 

– Vi har haft högsta ledning och politik med oss på ett bra och närvarande sätt vilket har bidragit till att kampanjen gått att genomföra, säger kommunikationschef Hedvig Bergenheim (se bild ovan). För närvarande arbetar hon på Landstinget i Värmland med att förbereda samgåendet mellan Region Värmland och landstinget.

Arbetet med En riktig man har letts av Marianne Nilsson, projektledare för Jämställd regional tillväxt. (Se bild till vänster.)

Hockeypubliken en viktig målgrupp

Med ”En riktig man” ställer vi frågan vad det innebär att vara en man. Är det manligt att tåla stryk, bita ihop och våga ta risker? Är det omanligt att gråta, be om hjälp och fega ur? Hur påverkas vi av fördomarna om hur en riktig man ska vara? Kampanjen har bland annat visats på jumbotronen på Löfbergs Lila Arena, för att nå fler än vi vanligtvis når med information och diskussioner om jämställdhet. 

Bakgrunden till kampanjen är ett farligt mönster som finns i Värmland och resten av Sverige; killar och män begår fler självmord, är mer våldsamma och dör oftare i olyckor än kvinnor. Dessutom ärde generellt sett föräldralediga mer sällan än kvinnor, studerar i mindre utsträckning och dricker för mycket.

Kommunikatörspriset delas ut varje år av Kommunikatörsnätverket i Värmland. I ett pressmeddelande skriver de så här om kampanjen och Region Värmland:  ”Med sin jämställdhetssatsning lyckades de fånga ett aktuellt ämne, ännu mer aktuellt nu än när kampanjen startade.”

En riktig man togs fram innan Me Too-rörelsen drog igång, och på det sättet har den legat ännu mer rätt i tiden än vi på Region Värmland hade kunnat förutse.  

Motiveringen lyder: 

”En riktig man är en viktig jämställdhetssatsning med målet att förändra attityder kring den begränsade mansnormen. Genom ett spännande kanalval och en kommunikation som blandar humor med allvar, känslor med fakta, når de ut till sin målgrupp på ett kreativt sätt.”