Vinnova lanserar utlysning om cirkulär och biobaserad ekonomi | Region Värmland

Vinnova lanserar utlysning om cirkulär och biobaserad ekonomi

[NYHET] Vinnova har lanserat en ny utlysning för att stärka den cirkulära och biobaserade ekonomin. Utlysningen är öppen för forskningsorganisationer, företag och offentliga aktörer och syftar till att identifiera områden där den cirkulära och biobaserade ekonomin kan utvecklas.

Utlysningen öppnar den 3 maj 2018 och ämnar vidareutveckla idéer kring cirkulär och biobaserad ekonomi. Genom att uppmuntra till innovation för att bryta miljöförstöringen resulterad av ökad tillväxt är syftet att skapa cirkulära flöden som lyckas behålla förädlingsvärden genom bättre utnyttjande av resurser. Exempel på projekt är sådana som bidrar till ekonomisk tillväxt utan någon skadlig miljöpåverkan, uppmuntrar till hållbara affärsmodeller samt stärker kunskapen bland konsumenter.

Utlysningen vänder sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Den är uppdelad i två steg, där det första steget avser förstudier för att identifiera områden där den cirkulära och biobaserade ekonomin kan utvecklas. De som blir beviljade sina ansökningar i det första skedet kan senare ansöka till etapp två, som syftar till att ge stöd för genomförande av resultaten från etapp ett. Ansökningsomgången till etapp ett öppnar den 3 maj och stänger den 13 september. Totalt rör det sig om en finansiering på 500 000 kronor med en stödnivå på maximalt 80%.

Läs mer om utlysningen här.