Gratis Interrail-pass i sommar | Region Värmland

Gratis Interrail-pass i sommar

[NYHET] Initiativet DiscoverEU möjliggör för 15 000 18-åringar att vinna ett gratis Interrail-pass i sommar. Ansökningen kommer att vara öppen mellan den 12 och 26 juni 2018.

Genom Interrail kan man med endast en tågbiljett åka över gränser mellan upp till 30 europeiska länder. Interrail startade redan 1972 och var då främst designat för ungdomar, men har idag utvecklats till att årligen nyttjas av runt 250 000 resanden i alla åldrar.

Det var efter ett initiativ från Europaparlamentet som Kommissionen i början av 2018 tog steget att börja implementera beslutet om gratis Interrail-pass under namnet DiscoverEU. Totalt kommer 15 000 18-åringar att vinna ett pass som är giltigt mellan juli och september i upp till 30 dagar. Resan ska äga rum inom EU:s medlemsstater, och vinnarna har möjlighet till maximalt fyra gränsöverskridande destinationer. Det högsta värdet för tågbiljetten är 510 euro.

DiscoverEU kommer att ta emot ansökningar den 12 juni fram till den 26 juni och för att kunna ansöka ska man vara 18 år den 1 juli. Dessutom ska de som ansöker svara på frågor i ett quiz om bl.a. europeiskt kulturarv, Europaparlamentsvalet och ungdomar samt vara en ambassadör för DiscoverEU genom att rapportera sin resa via sociala medier. Vilka som får åka blir klart i början av juli 2018.

Läs mer om DiscoverEU här.

Anmälan finner du här.