Förnyad agenda för forskning och innovation | Region Värmland

Förnyad agenda för forskning och innovation

[NYHET]  Den 15 maj lanserade EU-kommissionen en förnyad agenda för forskning och innovation. I agendan föreslås åtgärder för hur EU kan vara med och forma framtiden.  

Jyrki Katainen, som är EU-kommissionär med ansvar för sysselsättning, tillväxt, investeringar och konkurrenskraft, betonade att forskningen inom EU ligger i toppklass. Med endast 7% av världens befolkning står Europa för 20% av världens investeringar i forskning och utveckling. För att inte halka efter behöver EU dock agera och följa med i utvecklingen av trender som bl.a. artificiell intelligens och cirkulär ekonomi.

För att uppnå detta lyfter Kommissionen den stora satsning på närmare 100 miljarder euro som föreslås inför nästa forsknings- och innovationsprogram i långtidsbudgeten för 2021–2027. Vidare presenterar Kommissionen förslag på hur EU kan säkerställa en lagstiftning som främjar innovationer, vilket ska ske genom att exempelvis utveckla initiativet VentureEU. VentureEU är ett riskkapitalsprogram som lanserades av Kommissionen och Europeiska Investeringsbanken (EIB) i april 2018 till EU:s innovativa uppstartsföretag.

Kommissionen föreslår även att inrätta ett innovationsråd. Innovationsrådet ska vara en kontaktpunkt för banbrytande teknik och för innovativa företag i syfte att identifiera och öka antalet högriskinnovationer. Ett nytt förslag är även att nästa forskningsprogram ska finansiera s.k. ”missions”,  som rör sig om ett specifikt mål som samhället ska klara av, exempelvis att bekämpa cancer. Kommissionen betonar att EU:s satsningar kring forskning och innovation bör ha ett tydligt europeiskt mervärde och vara välförankrade bland EU:s medlemsstater, aktörer från olika nivåer samt medborgare.

Den förnyade agendan är Kommissionens bidrag till de diskussioner om forskning och innovation som hålls idag, 16 maj i Sofia, mellan EU:s stats- och regeringschefer.

Läs pressmeddelandet här.

Läs den förnyade agendan för forskning och innovation här.

Läs mer om VentureEU här.