Ny chans för dokumentärfilmare | Region Värmland

Ny chans för dokumentärfilmare

[NYHET] Doc Out West är ett utvecklingsprogram som vänder sig till dokumentärfilmare i regionerna Halland, Värmland och Västra Götaland. Programmet består av nätverksträffar med fokus på utveckling av det egna dokumentärfilmsprojektet och ett stipendium på 10 000 kr. Nu söker vi dig som är i färd med att göra din nästa film!

I Doc Out West får de utvalda filmarna (två från respektive region) möjlighet att träffas och knyta kontakter och nätverka med varandra och samtidigt i workshops, övningar och samtal möta etablerade filmare. Detta görs i samband med tre träffar under hösten 2018, en i varje region. Då ges du som filmare möjlighet att utveckla din egen filmidé i dialog med övriga mötesdeltagare och inbjuden föreläsare/processledare.

Inbjudna filmare

Till varje mötestillfälle finns inbjudna dokumentärfilmare som fungerar som samtals- eller processledare under detta mötestillfälle. De skapar övningar och handleder deltagarna i programmet efter den modell som passar dem själva. Utifrån egna erfarenheter delar de med sig tankar om hur man förvaltar och fördjupar sin idé, hittar finansiärer och når ut med sin film på internationella festivaler.

Vi kan nu stolt presentera namnen på dessa filmskapare. Johanna St Michaels, Guro Ekornholmen och Anna Weitz. De är tre dokumentärfilmare kommer att fokusera på olika delar av utvecklingsprocessen och initiera utforskande processer tillsammans med de utvalda deltagarna och såklart dela med sig av sina egna erfarenheter av dokumentärfilmsproduktion.

Schema Doc Out West 2018

31 augusti-1 september: Möte i Göteborg med Johanna St Michaels

19-20 oktober: Möte i Värmland med Guru Ekornholmen

30 november- 1 december: Möte i Halland med Anna Weitz

Läs mer om Doc Out West och hur du söker här.